Actueel

Stichting Informatie Voorziening Zorg beheert in opdracht van de NvvH de landelijke database van de LHCR en heeft een dashboard ontwikkeld met landelijke spiegelinformatie.

Lees meer...
Veel gestelde vragen

1. Ik wil graag participeren en mijn gegevens inzien via het dashboard. Kan dat al?

Ja, het is vanaf heden mogelijk om aan de landelijke database deel te nemen.

Neem contact op met de servicedesk-lhcr@sivz.nl. In een persoonlijk gesprek worden dan de mogelijkheden besproken en de voorwaarden voor deelname doorgenomen.

2. Zijn de specs (specificaties) al beschikbaar?

Ja, deze kunt u opvragen bij de servicedesk = servicedesk-lhcr@sivz.nl

Lees meer

Welkom op de website van de Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie, de LHCR.

 

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft in nauwe samenwerking met de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) gewerkt aan de opzet van de Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie (LHCR).
De Commissie Complicatieregistratie - daartoe door de NVvH ingesteld - heeft het datamodel met de te verzamelen data vastgesteld; de “Specificaties Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie” zijn op te vragen via de Servicedesk LHCR.
Ten opzichte van de voorganger van deze complicatieregistratie (LHCR3.2) is LHCR4.0 (ook wel de light versie genoemd) eenvoudiger en overzichtelijker en zijn in de codering van de complicaties en de omvang van de vast te leggen gegevens verbeteringen aangebracht.
De NVvH en IVZ hebben de gemaakte afspraken met betrekking tot eigendom en uitvoering verder vastgelegd in overeenkomsten; deze zijn op aanvraag toe te sturen.
Zoals u bekend is het voeren van een complicatieregistratie een kwaliteitsindicator voor uw ziekenhuis. Met het deelnemen aan deze Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie (LHCR 4.0) wordt hieraan voldaan en kunt u dat aantonen.

Aanleveren van gegevens

Gegevens worden aangeleverd in overeenstemming met het vastgestelde datamodel.
Alleen wondinfecties en alle complicaties met ernst 2 en hoger worden in versie 4.0 geregistreerd.Bij de vastlegging wordt zo veel mogelijk aangesloten op hetgeen al wordt vastgelegd in de ziekenhuizen. Afhankelijk van de werkwijze in het ziekenhuis, kan daar bij het realiseren van de aansluiting op worden ingespeeld. Er zijn meerdere varianten voor aanlevering. Afhankelijk van de situatie in uw ziekenhuis zal IVZ daar afspraken met u over maken. Voor deze eerste analyse worden éénmalige kosten berekend; deze staan vermeld in de informatiefolder.

Privacy

In de registratie zal voldaan worden aan alle eisen die op het gebied van privacy worden gesteld. Zo zullen identificerende gegevens worden gepseudonimiseerd en zal data over personen alleen voor de behandelend specialist raadpleegbaar zijn. ZorgTTP zal als gerenommeerde instelling op dit gebied hierbij worden ingeschakeld.

Rapportage

De resultaten van de door u aangeleverde gegevens worden voor u inzichtelijk weergegeven, eventueel ook afgezet tegen spiegelinformatie (landelijke gemiddelden of groepen andere ziekenhuizen), met behulp van een door IVZ ontwikkelde interactieve online rapportagetool. Spiegelinformatie komt ter beschikking zodra de betreffende referentiegroep (alle ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen, overige algemene ziekenhuizen) voldoende groot is. Zo krijgt u zelf inzicht, waar eventueel verbetering van kwaliteit gewenst en mogelijk is.
De online terugrapportage bestaat uit een kwaliteitsrapport en diverse andere rapporten.De te produceren informatie overzichten zijn uitsluitend bedoeld als terugkoppeling naar de deelnemer, die daartoe een beveiligde raadpleegmogelijkheid (inlog) ontvangt.
Met enige regelmaat en bij voldoende deelname kunnen er nieuwe rapportages beschikbaar komen die, in samenspraak met de deelnemers, ontwikkeld worden. Bij voldoende deelnemers zullen uiteindelijk ook case mix gecorrigeerde rapportages mogelijk zijn.Hierin zal in elk geval correctie naar leeftijd en geslacht worden verwerkt, en mogelijk ook ASA classificatie en operatiezwaarte opgenomen.

Kosten van deelname

Voor deelname aan de landelijke LHCR database worden door IVZ kosten in rekening gebracht. Dit zijn éénmalige kosten voor instructie en technische aansluiting op de LHCR. Daarnaast wordt jaarlijks een bijdrage voor kosten van beheer, verwerking en rapportage in rekening gebracht. Zie hiervoor de informatiefolder. In de opzet is ook ruimte voor verdere ontwikkeling en vernieuwing. Voorstellen daartoe zullen in overeenstemming met de deelnemers worden doorgevoerd. Daar waar beleidsmatige onderwerpen spelen zal de NVvH (Commissie Uitkomsten van Zorg) worden geraadpleegd. IVZ zal u graag verder adviseren en behulpzaam zijn bij het vaststellen van de voor uw situatie best passende oplossing.
Indien een deelnemer op een andere manier dan standaard wenst aan te leveren, zal IVZ onderzoeken in hoeverre dit mogelijk is en past binnen de éénmalige aansluitkosten. Ook andere specifieke wensen van een enkele deelnemer, kunnen in overleg en tegen aanvullende kosten worden gehonoreerd. IVZ zal op verzoek vooraf een offerte uitbrengen.

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u zich wenden tot de servicedesk van de LHCR, bij voorkeur via de mail, servicedesk-lhcr@sivz.nl of telefonisch 030 - 63 58 222 (bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur).