Landelijke Heelkundige Complicatie RegistratieWelkom op de website van de Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie, de LHCR.


Welkom

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft in nauwe samenwerking met de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) gewerkt aan de opzet van de Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie (LHCR).
Ten opzichte van de voorganger van deze complicatieregistratie (LHCR 4.0) is LHCR 5.0 eenvoudiger en overzichtelijker. Bovendien zijn er verbeteringen aangebracht in de codering van de complicaties en is de internationale standaard Clavien Dindo toegevoegd voor het registreren van de ernst score. 
De NVvH en IVZ hebben de gemaakte afspraken met betrekking tot eigendom en uitvoering verder vastgelegd in overeenkomsten; deze zijn op aanvraag door de servicedesk toe te sturen.
Zoals u bekend is het voeren van een complicatieregistratie een kwaliteitsindicator voor uw ziekenhuis. Met het deelnemen aan deze Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie (LHCR 5.0) wordt hieraan voldaan en kunt u dat aantonen.

Aanleveren van gegevens

Gegevens worden aangeleverd in overeenstemming met het vastgestelde datamodel.
Er wordt zo veel mogelijk aangesloten op hetgeen al wordt vastgelegd in de ziekenhuizen. Afhankelijk van de werkwijze in het ziekenhuis, wordt daar bij het realiseren van de aansluiting op ingespeeld. Er zijn meerdere varianten voor aanlevering. Bij de voorbereiding  zal IVZ daar afspraken met u over maken.

Privacy

In de registratie zal voldaan worden aan alle eisen die op het gebied van privacy worden gesteld. Zo zullen identificerende gegevens worden gepseudonimiseerd en zal data over personen alleen voor de behandelend specialist raadpleegbaar zijn. ZorgTTP zal als gerenommeerde instelling op dit gebied hierbij worden ingeschakeld.

Rapportage

De resultaten van de aangeleverde gegevens worden voor de deelnemer inzichtelijk weergegeven, afgezet tegen spiegelinformatie (landelijke gemiddelden of groepen andere ziekenhuizen), met behulp van een door IVZ ontwikkelde interactieve online rapportagetool. Spiegelinformatie komt ter beschikking zodra het aantal deelnemers voldoende groot is.
Uiteindelijk volgen ook case mix gecorrigeerde rapportages. Hierin zal in elk geval correctie naar leeftijd en geslacht worden verwerkt, en mogelijk ook ASA classificatie en operatiezwaarte zijn opgenomen. Voor een overzicht met beschikbare rapportages zie elders op deze website.

Kosten van deelname

Voor deelname aan de landelijke LHCR database worden door IVZ kosten in rekening gebracht. Dit zijn éénmalige kosten voor instructie en het testen van de technische aansluiting op de LHCR. Daarnaast wordt jaarlijks een bijdrage voor kosten van beheer, verwerking van de aangeleverde gegevens en de rapportage daarover in rekening gebracht. In de gekozen opzet is ook ruimte voor verdere ontwikkeling en vernieuwing. Voorstellen daartoe zullen in overeenstemming met de deelnemers worden doorgevoerd. Daar waar beleidsmatige onderwerpen spelen zal de NVvH (Commissie Uitkomsten van Zorg) worden geraadpleegd. IVZ zal u graag verder adviseren en behulpzaam zijn bij het vaststellen van de voor uw situatie best passende oplossing.

Oplossing voor de verzameling van complicatiedata binnen de maatschap

Omdat het in meerdere ziekenhuizen niet eenvoudig mogelijk blijkt de data die in het ZIS is vastgelegd te gebruiken voor aanlevering aan de LHCR is samen met VUMC gewerkt aan een toepassing die binnen de maatschap kan worden gebruikt voor het vastleggen van data en onttrekking van al vastgelegde data uit het ZIS. Deze toepassing kan worden aangepast aan het proces in andere ziekenhuizen en daar worden ingezet. Op uw verzoek kan IVZ daarvoor een offerte uitbrengen. Klik hier voor meer informatie.

Verdere informatie

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u zich wenden tot de servicedesk van de LHCR, bij voorkeur via de mail, servicedesk-lhcr@sivz.nl of telefonisch 030 - 63 58 222 (bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur).

Elders op deze website is een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden beschikbaar.