Landelijke Heelkundige Complicatie RegistratieWelkom op de website van de Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie, de LHCR.


Welkom

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft in nauwe samenwerking met de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) gewerkt aan de opzet van de Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie (LHCR).
Ten opzichte van de voorganger van deze complicatieregistratie (LHCR 4.0) is LHCR 5.0 eenvoudiger en overzichtelijker. Bovendien zijn er verbeteringen aangebracht in de codering van de complicaties en is de internationale standaard Clavien Dindo toegevoegd voor het registreren van de ernst score. 
De afgelopen twee jaar is een nieuwe lijst met complicaties en codes ontwikkeld. De komende jaren zal deze lijst verder ingevoerd worden.

Landelijk verzamelen.
In september 2018 is een overleg geweest tussen de voorzitter van de commissie en de NvvH. Daar is besloten gezien de complexiteit van de materie voorlopig geen landelijke benchmark op te zetten. 

Uiteraard blijft het mogelijk rapportages te laten maken op basis van uw registratie.

 

 

Verdere informatie

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u zich wenden tot de servicedesk van de LHCR, bij voorkeur via de mail, servicedesk-lhcr@sivz.nl of telefonisch 030 - 63 58 222 (bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur).