Landelijke Heelkundige Complicatie RegistratieWelkom op de website van de Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie, de LHCR.


Welkom

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) heeft in nauwe samenwerking met de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) gewerkt aan de opzet van de Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie (LHCR).
Ten opzichte van de voorganger van deze complicatieregistratie (LHCR3.2) is LHCR4.0 (ook wel de light versie genoemd) eenvoudiger en overzichtelijker en zijn in de codering van de complicaties en de omvang van de vast te leggen gegevens verbeteringen aangebracht en is het datamodel vastgesteld.
De NVvH en IVZ hebben de gemaakte afspraken met betrekking tot eigendom en uitvoering verder vastgelegd in overeenkomsten; deze zijn op aanvraag door de servicedesk toe te sturen.
Zoals u bekend is het voeren van een complicatieregistratie een kwaliteitsindicator voor uw ziekenhuis. Met het deelnemen aan deze Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie (LHCR 4.0) wordt hieraan voldaan en kunt u dat aantonen.

Aanleveren van gegevens

Gegevens worden aangeleverd in overeenstemming met het vastgestelde datamodel.
Alleen wondinfecties en alle complicaties met ernst 2 en hoger worden in versie 4.0 geregistreerd. Bij de vastlegging wordt zo veel mogelijk aangesloten op hetgeen al wordt vastgelegd in de ziekenhuizen. Afhankelijk van de werkwijze in het ziekenhuis, kan daar bij het realiseren van de aansluiting op worden ingespeeld. Er zijn meerdere varianten voor aanlevering. Afhankelijk van de situatie in uw ziekenhuis zal IVZ daar afspraken met u over maken. Voor deze eerste analyse worden éénmalige kosten berekend.

Privacy

In de registratie zal voldaan worden aan alle eisen die op het gebied van privacy worden gesteld. Zo zullen identificerende gegevens worden gepseudonimiseerd en zal data over personen alleen voor de behandelend specialist raadpleegbaar zijn. ZorgTTP zal als gerenommeerde instelling op dit gebied hierbij worden ingeschakeld.

 

 

Rapportage

De resultaten van de aangeleverde gegevens worden voor de deelnemer inzichtelijk weergegeven, eventueel ook afgezet tegen spiegelinformatie (landelijke gemiddelden of groepen andere ziekenhuizen), met behulp van een door IVZ ontwikkelde interactieve online rapportagetool. Spiegelinformatie komt ter beschikking zodra het aantal deelnemers voldoende groot is.
Bij voldoende deelnemers zullen uiteindelijk ook case mix gecorrigeerde rapportages mogelijk zijn. Hierin zal in elk geval correctie naar leeftijd en geslacht worden verwerkt, en mogelijk ook ASA classificatie en operatiezwaarte zijn opgenomen. Een overzicht met de beschikbare rapportages is beschikbaar.

Kosten van deelname

Voor deelname aan de landelijke LHCR database worden door IVZ kosten in rekening gebracht. Dit zijn éénmalige kosten voor instructie en technische aansluiting op de LHCR. Daarnaast wordt jaarlijks een bijdrage voor kosten van beheer, verwerking en rapportage in rekening gebracht. In de gekozen opzet is ook ruimte voor verdere ontwikkeling en vernieuwing. Voorstellen daartoe zullen in overeenstemming met de deelnemers worden doorgevoerd. Daar waar beleidsmatige onderwerpen spelen zal de NVvH (Commissie Uitkomsten van Zorg) worden geraadpleegd. IVZ zal u graag verder adviseren en behulpzaam zijn bij het vaststellen van de voor uw situatie best passende oplossing.
 

Verdere informatie

Indien u meer informatie wenst, dan kunt u zich wenden tot de servicedesk van de LHCR, bij voorkeur via de mail, servicedesk-lhcr@sivz.nl of telefonisch 030 - 63 58 222 (bereikbaar tussen 09.00 en 16.30 uur).

Ook is er elders op deze website een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden beschikbaar.